WNM 2016

logo-2016

Pragniemy stworzyć pełny obraz praw, obowiązków i przywilejów przysługujących obywatelowi w Internecie, dlatego też w trakcie Konferencji będziemy dążyć do poruszenia szerokiego zakresu zagadnień z dziedzin medioznawstwa, psychologii społecznej, socjologii, politologii, nauk o komunikowaniu i postrzeganiu, wiedzy konsumenckiej, a także tematyki związanej z osobowością człowieka, jego potrzeb wyższych, ze szczególnym wskazaniem na kwestie duchowości, wiary, poszukiwań sensu, a także dotyczących zagrożeń (m.in. uzależnień).

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do młodych naukowców (studentów, doktorantów, doktorów) zainteresowanych problematyką Internetu jako zjawiska medialnego i konsumenckiego, chcielibyśmy gościć również praktyków (przedstawicieli ośrodków badawczych, różnych form biznesowych).

Główne obszary tematyczne:

 • status obywatela w Internecie: zmiany, tendencje, prognozy
 • prawa użytkownika Internetu
 • obowiązki i przywileje internautów
 • państwo wobec potrzeb cyfryzacji i informatyzacji społeczeństwa
 • Internet mobilny i zmiany poznawcze człowieka
 • wpływ Internetu na demokrację
 • codzienność w Internecie
 • poszukiwanie i wyrażanie uczuć w Internecie – teorii i praktyka
 • poszukiwanie „siebie” w Internecie
 • swoboda wyrażania własnych opinii
 • Internet jako forum dyskusyjne i współczesna agora
 • Internet a religia
 • edukacja przez Internet
 • samorozwój z wykorzystaniem Internetu
 • Internet i odpowiedzi na tzw. ważne pytania

Prosimy o zapoznanie się z Kalendarium oraz Regulaminem Konferencji.

Cykl Konferencji obejmujących zagadnienia z dziedziny nowych mediów