Kalendarium

1 grudnia 2016 (23:59) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

2 grudnia 2016 (23:00) – ogłoszenie planu Konferencji

7 grudnia 2016 (10:00) – KONFERENCJA WNM 2016, “Obywatel w Internecie”

25 stycznia 2017 – ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji zbiorowej

marzec 2017 – publikacja recenzowanej książki pokonferencyjnej pt.: “Obywatel w Internecie”. W przypadku wyboru Kwartalnika KNM przy zgłoszeniu na Konferencję termin i proces recenzji będzie prowadzony przez Sekretariat KNM (szczegóły, mail: sekretariat.knm@gmail.com)

Sekretariat Wyzwań Nowych Mediów (edycja 2016) będzie czynny do 31 marca 2017 roku.

Cykl Konferencji obejmujących zagadnienia z dziedziny nowych mediów