Internet jest niezwykle wdzięcznym polem do badań. Dynamika jego rozwoju, zasięgu i form dostępu sprawiły, że wdarł się on w codzienność nie tylko akademicką i zawodową, ale przede wszystkim prywatną. W społeczeństwach rozwiniętych oraz rozwijających się przejmuje funkcję podstawowego źródła informacji i głównej metody komunikacji. Staje się podręcznym, bo dostępnym za pośrednictwem coraz bardziej osobistych urządzeń, nieustannie dostępnym przewodnikiem po życiu. Wraz z wieloma ułatwieniami, niesie również zmiany dotyczące funkcjonowania w świecie oraz samego świata. Część z nich można zaliczyć do katalogu zagrożeń, inne stanowią wyzwania dla społeczeństw i poszczególnych osób.

W trakcie Konferencji z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pragniemy poruszać, badać i analizować różne aspekty związane z obecnością internetu w życiu społecznym, politycznym i prywatnym. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio szerokie pole widzenia uzyskamy dzięki prowadzeniu interdyscyplinarnej dysputy, dlatego zapraszamy do udziału osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki.

Podobnie jak internet jest zjawiskiem dosyć młodym, Konferencje z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” kierowane są przede wszystkim do Młodych Naukowców – studentów, doktorantów, doktorów. Traktujemy je jako zachętę do wchodzenia w świat nauki. Będziemy jednak wdzięczni za obecność, chęć dzielenia się wiedzą, mądrością i doświadczeniem osób o wyższych stopniach naukowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konferencji.

Prosimy o zapoznania się z warunkami uczestnictwa.

Cykl Konferencji obejmujących zagadnienia z dziedziny nowych mediów